086 316 7625
LINE ID: EDM9824
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

Control Cable DATALF-P VOV-K V500
สายสำหรับควบคุมการส่งสัญญาณหรือการวัดในบริเวณที่มีการรบกวนจากไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง

 

คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน, กันเปลวไฟ,ทนต่อน้ำมัน, ต่อต้านสัญญาณรบกวน