086 316 7625
LINE ID: EDM9824
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category

Control cable
1
Shielded Cap pap Rapg
สายสำหรับPower Equipmentที่สามารถกันคลื่นรบกวนจากแหล่งอื่นได้ มีมาตฐานการทนไฟตาม RD2267/2004 เหมาะสำหรับติดตั้งในที่สาธารณะ
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน, กันเปลวไฟ, ต่อต้านสัญญาณรบกวน, อุณหภูมิสูง, ควันน้อย UNE EN 61034
2
DATALF RC4V-K V-500
สายสำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติระหว่างswitchboardกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน, กันเปลวไฟ, ต่อต้านสัญญาณรบกวน, อุณหภูมิสูง, ควันน้อย UNE EN 61034
3
DATALFFRC4Z1-K
สายสำหรับควบคุมการส่งสัญญาณหรือการวัดในบริเวณที่มีการรบกวนจากไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง เหมาะกับการติดตั้งในบริเวณสาธรณะหรือที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกันไฟ RD2267/2004
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน, กันเปลวไฟ, ต่อต้านสัญญาณรบกวน, อุณหภูมิสูง, ควันน้อย UNE EN 61034
4
DATALF-P VHOV-K V-500
สายสำหรับควบคุมการส่งสัญญาณหรือการวัดในบริเวณที่มีการรบกวนจากไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน, กันเปลวไฟ, ต่อต้านสัญญาณรบกวน, ควันน้อย UNE EN 61034
5
DATALF-P VOV-K V 500
สายสำหรับควบคุมการส่งสัญญาณหรือการวัดในบริเวณที่มีการรบกวนจากไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูง
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน, กันเปลวไฟ, ต่อต้านสัญญาณรบกวน, อุณหภูมิสูง, ควันน้อย UNE EN 61034
6
Curl Multicore
สายที่สามารถยืดหดได้สำหรับระบบควบคุมหรือเครื่องมือ
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน<15%
7
Curl Multicore
สายที่สามารถยืดหดได้สำหรับระบบควบคุมหรือเครื่องมือ
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ไม่ปล่อยก๊าซฮาโลเจน, กันเปลวไฟ, ทนต่อน้ำมัน, ป้องกันการซึมน้ำ
8
Curl Multicore
สำหรับใช้งานในออฟฟิต,ห้องครัวรวมถึงใช้กับบริเวณที่มีน้ำขังเช่นจากเครื่องล้างหรืออุปกรณ์ทำความเย็น
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน<15%, กันเปลวไฟ
9
ROC4V-K (VFD)
สายสำหรับอุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม เหมาะกับสายที่ไว้แปลงความถี่
คุณสมบัติ : สายยืดหยุ่น, ปล่อยก๊าซฮาโลเจน, กันเปลวไฟ,ทนต่อน้ำมัน, ต่อต้านสัญญาณรบกวน, อุณหภูมิสูง, ป้องกันการซึมน้ำ,